BAŞARI ÖYKÜLERİDenizAkademi Yönetmen Gelişim Programı

Proje Özeti

HEDEF

DenizBank Yönetmenlerine, ortak gelişim alanları doğrultusunda ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmak, güçlü kaptanlar yetiştirmek

ÇÖZÜM

KAZANIMLAR

Güneş Sigorta BİL-Birlikte İlerleyen Liderler Programı

Proje Özeti

HEDEF

Güneş Sigorta’nın yeniden yapılanma sürecinde orta kademe yöneticilerin değişime dair farkındalığını artırmak ve onları organizasyon içinde değişimin birer elçisi haline getirmek.

ÇÖZÜM

KAZANIMLAR

Garanti Bankası Denetim Ailesi İşe Alım Süreci Etkinleştirme Projesi (A-Hire)

Proje Özeti

HEDEF

Müfettiş Yardımcılığı işe alım sürecinin yeniden gözden geçirilmesi ve etkinleştirilmesi.

ÇÖZÜM

KAZANIMLAR

Back to top