BLOG


3 Ekim 2022


The question you should be asking isn’t, “What do I want?” or “What are my goals?” but “What would excite me?” – Tim Ferriss – Entrepreneur, investor, author, podcaster, and lifestyle guru

Continue reading

25 Eylül 2022


Your job title is temporary. How you treat others, THAT is what will be remembered. Marshall Goldsmith – Executive leadership coach and author.  

Continue reading

18 Eylül 2022


Pandemi, insanların önceliklerini yeniden düşünmelerine neden oldu. Çalışanların %88’i mevcut işlerinden memnun hissetse de, her 5 kişiden 2’si hala bu yıl ayrılmayı planlıyor, Z kuşağı hem en memnun (%92) hem de işinden ayrılma olasılığı en yüksek (%55) kuşak. İş yerinde

Continue reading

18 Eylül 2022


İşyerinde yüksek düzeyde toksik davranış bildiren çalışanların tükenmişlik yaşama olasılığı daha yüksektir. Bu durum işten ayrılma niyetinin de artmasına neden olur. İşyerinde yüksek düzeyde toksik davranış yaşadığını bildiren çalışanların tükenmişlik semptomları yaşama olasılığı sekiz kat daha fazla. Buna karşılık, tükenmişlik

Continue reading

18 Eylül 2022


The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity.” Amelia Earhart – American aviator who set many flying records and championed the advancement of women in aviation.  

Continue reading

8 Eylül 2022


Her çalışan, her iş günü bir karar verir:  Sadece işlerini sürdürmek için gereken minimum işi yapmaya mı, yoksa enerjilerinin ve çabalarının daha fazlasını işlerine harcamaya mı istekliler? Son birkaç hafta içinde, ilkini seçenlerin çoğu kendilerini “sessiz istifacılar” olarak tanımlıyor.  Çalışmanın

Continue reading
Back to top