LİDERLİK AKADEMİSİ

HumanGroup Yönetim Akademisi altında temel gelişim programları, kişisel gelişim ve yetkinlik eğitimleri, organizasyonel gelişim, liderlik gelişim programları dahil çeşitli eğitim ve gelişim programları yer alıyor. Yönetim Akademisi altında yer alan tüm programları kuruma ve kişiye özel tasarlıyoruz ve sonuçlarını takip ediyoruz.

“Çağın en kalıcı yönetim düşünürü” Peter F. Drucker’ın öğretilerinden süzülmüş bir Etkin Yönetici Programı. Program, temel olarak Drucker’ın “insanın bir örgütün en değerli kaynağı ve bir yöneticinin görevinin, çalışanları görevlerini yerine getirirken hazırlamak ve özgür bırakmak olduğu” yönetim ve liderlik felsefesine dayanıyor.

HumanGrup tarafından Türkiye’de sunulan ve iletişime dayalı bir liderlik modeli olan REACH™, “ekip yöneten yöneticilere” yönelik olarak hazırlanmış bir program. REACH™ modeline göre lider, bir organizasyonun kalbi gibi.
Lider, değişimlerden en az etkilenen ve sistemi ayakta tutan bir istikrar kaynağı olmak zorunda.

Bir profesyoneli; “kendisi, ailesi, sosyal çevresi ve işi” olacak şekilde dört alanda bir bütün olarak ele alan smileader™ YÖNETİCİ GELİŞİM PROGRAMI, kendini iyi hisseden liderin çevresindeki herkesi de iyi hissettireceğinin ve daha yüksek performansın ortaya çıkmasını sağlayacağının altını çiziyor.

HumanGroup olarak, yönetici ve liderlere yönelik gelişim projelerinin yanı sıra “5 ODAK ALANI”nda yaratıcı gelişim programları da sunuyoruz.

BEN: Farkındalık

SEN: İletişim ve İlişki Yönetimi

BİZ: Ekip Olma

KURUMUMUZ: Organizasyonel Gelişim ve İnovasyon

KEYİFLİ GELİŞİM: Indoor / Outdoor Oyunlar ve Müzikli Uygulamalar

Tüm bu hizmetler, HumanGroup bünyesindeki koçların ve ölçme değerlendirme uzmanlarının gücü ile davranışa dönüşen, hayata geçme düzeyi değerlendirilebilen yaşayan programlara dönüşüyor.

Back to top