GELİŞİM AKADEMİSİHumanGroup Gelişim Akademisi altında, kurumların öğrenme çevikliği kültürü oluşturmalarına ve bireylerin 21. yy yetkinlikleri kazanmalarına odaklı:

Programlarımızı kuruma ve kişiye özel tasarlıyoruz. İş hayatında hemen uygulanabilir araçlarla ve interaktif uygulamalarla zenginleştirilen programlarımızı, analında uzman danışmanlarımızla sunuyoruz. Hem yüz yüze hem de online olarak düzenlenebilen gelişim akademisi programlarımız ile kalıcı bir eğitim ve gelişim deneyimi yaratıyoruz.

 

GELİŞİM ODAK ALANLARIMIZ

 

1. LİDERLİK GELİŞİM

YÖNETİM YOLU

“Çağın en kalıcı yönetim düşünürü” Peter F. Drucker’ın öğretileri temel alan etkin bir yönetici programı arıyorsanız ‘YÖNETİM YOLU’ size tüm sorularınızın cevaplarını sunuyor. Drucker’ın “insanın bir örgütün en değerli kaynağı ve bir yöneticinin görevinin, çalışanları görevlerini yerine getirirken hazırlamak ve özgür bırakmak olduğu”na vurgu yaptığı yönetim ve liderlik felsefesine dayanarak;

başlıklı modüller yapısı programımızı sunuyoruz. Ön çalışmalar ve saha analizleri ile size özel liderlik yetkinlikleri ve davranış göstergelerine dayalı bir tasarım çalışması ile liderlik gelişimini kalıcı hale getiriyoruz.

 

2. LİDERLER İÇİN İNSAN KAYNAKLARI – İK ŞAPKALI YÖNETİCİ

Geleceğin iş dünyasında fark yaratmak için kurum içinde yer alan her liderin aynı zamanda etkin bir İnsan Kaynakları Yönetici olmasına adına tasarlanan; kurumun iş veren markasına yatırımdan yeteneğin kazanımı ve tutundurulmasına, oryantasyon sürecinden yetenek yönetimine, eğitim ve gelişimden, performans yönetimine kadar bir çok alanda uygulamalı bir dönüşüm programı sunuyoruz.

 

3. İÇ EĞİTMEN PROGRAMI

Her Yer TED Sahnesi

Kurum kültürünün gelişmesi ve öğrenme çevikliğinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesinde en büyük güç iç eğitmenler. Hem yüz yüze hem dijital alanda; davranış değişikliğine odaklı eğitimler tasarlatan, sunum tekniklerinden katılımcı yönetimine, etkili konuşmadan fasilitasyon tekniklerine kadar uzanan tamamen uygulamaya odaklı bir gelişim deneyimi. İç eğitmenlerinizi birer kurum kültürü liderine dönüştüren gelişim programı.

 

4. YETKİNLİK GELİŞİM

İletişim ve İlişki Yönetimi

Etkili Sunum Teknikleri

Etkin Geri Bildirim

Stres Yönetimi

Yaratıcılık

Bireysel Farkındalık

Çatışma Uzlaş

Yönetimde İlk Adımlar

Ve daha yüzlerce içeriği; size özel örnek olay çalışmaları, en son gerçekleştirilen araştırma sonuçlarıyla desteklenen araçlar ve interaktif uygulamalar ile sunuyoruz.

 

Back to top