KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İnsan kaynakları yönetimi ve eğitimi konularında danışmanlık hizmeti verme amacıyla kurulan Şirketimiz, HG Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“Human Group”), olarak bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Bu aydınlatma metni, çeşitli kanallar aracılığı ile bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin ne amaçlarla işleneceği, hangi sürelerle saklanacağı, ne şekilde işleneceği, kişisel verilerinizin paylaşıldığı taraflar ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Kişisel verilerinizi doğrudan bizimle paylaşmış olabilirsiniz. Bazı durumlarda ise, iş ortaklarımız, hizmet aldığımız danışmanlarımız veya ilişki içerisinde bulunduğumuz üçüncü kişiler aracılığıyla kişisel verileriniz bize ulaştırılmış olabilir.

Sizinle ilgili topladığımız Kişisel Veriler -bunlarla sınırlı olmamak üzere- aşağıdakileri içerebilir:

 • Kimlik ve iletişim bilgileri: adınız; adres, e-mail, telefon bilgileri, cinsiyet; medeni hal, aile durumu, doğum tarihi ve yeri, fotoğraflar dahil fiziksel özellikleriniz;
 • Diğer özel nitelikli bilgiler: sendika üyeliği, dini inançlar, siyasi görüşler, ırk veya etnik köken, sabıka kaydı, psikolojik durumunuz, kronik rahatsızlıklarınız gibi sağlık bilgileriniz;
 • Profesyonel geçmişe ilişkin bilgiler: eğitim geçmişi, istihdam tarihi, beceri ve deneyim, profesyonel yeterlilik ve bağlantılar, eğitim ve mesleki nitelikler, yabancı dil bilgisi, sertifika ve belgeler; referans bilgileri, iş başvuru formlarında yer alan bilgiler, görüşmelerde kişiye ilişkin tutulan notlar, cover letter, kişilik envanteri sonuçları, özgeçmişlerde yer alan bilgiler gibi işe alım, ölçme & değerlendirme süreçleri gibi insan kaynakları projeleri kapsamında toplanan sizinle ilgili tüm bilgiler.

Burada sayılanlar dışında da size destek olabilme ve iş ortaklarımıza verdiğimiz hizmetleri yerine getirebilme, geliştirebilme amacıyla başkaca kişisel verilerinizi de toplayabilmekteyiz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi.
 • İnsan kaynakları danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
 • Tüm insan kaynakları projelerinin planlanması ve icra edilmesi.
 • İnsan kaynakları projelerinde değerlendirilmek ve/veya kullanılmak üzere birtakım envanter uygulamalarının yürütülmesi ve icra edilmesi.
 • Kişisel gelişim ve ölçümleme çalışmalarının/uygulamalarının planlanması ve icra edilmesi.
 • İlgili insan kaynakları çalışmasına uygunluğunuzun analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
 • İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri kapsamında çeşitli raporlamaların yapılması.
 • Üst düzey seçme ve yerleştirme çözümlerinin planlanması ve sunulması.
 • Liderlik akademisi faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.
 • Değerlendirme & gelişim merkezi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi.
 • Yetkinliklerin çalışan performansıyla ilişkilendirilmesi ve kurum yetkinlik havuzu oluşturulması.
 • Yönetici seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

Size destek olabilmek ve/veya sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğumuz taraflara hizmet verebilmemiz için üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi Human Group olarak hizmet aldığımız danışmanlarımızla, tedarikçilerimizle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Bazı durumlarda ise hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilmektedir.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Bize doğrudan bir iş başvurusunda bulunduğunuzda, uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi ilettiğinizde iş başvurusu hakkınızı kullanabilmeniz için ya da bize ilettiğiniz talep, görüşlerinizle ilgili size dönüş yapabilmek için kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
 • Hukuki yükümlülük: Kanunen bazı mevzuatlarda yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi işlememiz gerekebilir.
 • Alenileştirme: İş bulma amacıyla “herkese açık” olarak sunduğunuz bilgilerinizi, size yardımcı olabilmek ve iş fırsatları oluşturabilmek amacıyla işleyebiliriz.
 • Meşru menfaat: Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Human Group’un meşru menfaatleri için gerekli olan durumlarda kişisel verilerinizi işleyebiliyoruz. Bu tür meşru menfaatler, sizin adınıza belirli bir işlem türünü gerçekleştireceğimiz veya sahtekarlık tespiti ve önlenmesi için kişisel veri işlemenin gerekli olduğu konusunda makul bir beklentiniz olduğu durumlarda söz konusu olabilir.
 • Açık rıza: Kişisel verilerinizi işleyebilmek için ilgili mevzuatta yer alan hukuki sebeplerden en az birisinin olmadığı durumlarda rızanızı istiyoruz; bu şekilde vermiş olduğunuz rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizi işleyebilmemiz için tek hukuki sebep, rızanız ise, geri çekme durumunda kişisel verilerinizi işleyemiyor olacağımızı bilmenizi isteriz.

Human Group olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizi işliyor isek buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi -var ise- aktardığımız üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 • Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 • İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Talebinizi aldığımızda, talebinizin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırıyor olacağız.

Talebinize ilişkin işlemlerin ayrı bir maliyet gerektirebileceği bazı durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durumda Human Group olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebileceğimizi bilmenizi isteriz.

Daha Fazla Bilgi Almak İsterseniz…

Kişisel verilerinize ilişkin başkaca sorularınız var ise veya haklarınızı kullanmak için:

Barbaros Mah. Akzambak Sok. No:3 Uphill Towers A Blok Daire 30 Ataşehir adresine yazılı olarak iletebilirsiniz, ya da;

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya bize daha önce bildirdiğiniz bir elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle humangroup@humangroup.biz adresine gönderebilirsiniz.

Human Group İrtibat Kişisi Bilgileri: Serpil Erol

Back to top