Özgeçmiş Gönder


    HG Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ('HumanGroup') veya yetkilendirdiği üçüncü kişilerin, işe alım, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülebilmesi, kişisel gelişim ve ölçümleme çalışmalarının yürütülmesi gibi amaçlarla; sağlık bilgilerim ve ceza mahkumiyeti (adli sicil kaydı) gibi özel nitelikli verilerim ile kişilik envanteri ve sair değerlendirme ölçütleri ile edinilecek diğer verilerimi işlemesine ve bu kapsamda üçüncü kişilerle yurtiçinde ve yurtdışında paylaşmasına; başvurduğum pozisyon dışında da uygun pozisyonlarda değerlendirilmem için özgeçmişimin aday veri tabanında yer almasına rıza veriyorum.

    Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğini, bu kişilerin kimlik ve iletişim bilgisi gibi kişisel verilerinin HumanGroup ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeyi yaptığımı/izinlerini aldığımı taahhüt ederim. Referans olarak gösterdiğim kişilerin benimle ilgili verdikleri tüm bilgilerin işlenmesine rıza veriyorum.

    Back to top