BLOG


4 Aralık 2019


Küresel iş gücü trendleri ve iş tercihleriyle ilgili, online işe alım şirketi “The Network” ve BCG tarafından 197 ülkede 366.000 katılımcıyla yapılan bir araştırmada, çoğu çalışanın yeni bir pozisyon için yeniden eğitime hazır olduğu açıklandı.

Yapay zeka, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki becerilere olan talep çok fazla ve online iş ilanlarında bu becerilere değinme oranı her yıl %40 oranında artıyor. Dijital uzmanlar için de öğrenme ve eğitim onlarca iş faktörü arasında ikinci en önemli sırada.

Bununla birlikte, araştırmaya katılanların %67’si herhangi bir durumda yeniden öğrenmeye ve eğitilmeye istekliyken, %29’u iş aradıklarında ciddi bir engelle karşılaşırlarsa bunu yapacaklarını belirtiyor.

KAYNAK: Boston Consulting Group (BCG) – How to Future-Proof Your Workforce

Araştırmalar doğrultusunda anlaşıldığı üzere, gelecekte beceri uyumsuzluğundan kaynaklanan kariyer problemlerinden ve iş gücü krizinden kaçınmak için şirketler ve çalışanlar, hızlanan ‘upskilling’ yani yeni beceriler edinme yarışında kendi rollerinin gereklerini yerine getirmelidirler.

#upskill #reskill #retrain #yeniden #öğrenme #kariyer #dijital #dönüşüm #digital #transformation #automation #otomasyon #AI #yapay #zeka #küresel #iş #gücü #trendleri #global #trends

Leave a reply

Back to top