Posts in Genel


21 Haziran 2022


  Ankete katılan ülkelerin çoğunda işverenler, açık olan pozisyonları doldurmakta yüksek düzeyde zorluk yaşıyor. Dünya Ortalaması %75 Türkiye ortalaması %71   Sektörler Arasında Yetenek Eksikliği Restoran ve Oteller %81 İmalat %75 IT ve Teknoloji %73 Toptan ve Perakende Ticaret %70

Continue reading

16 Haziran 2022


Kariyerinizde nasıl ilerleyeceğinizden emin olamayabilirsiniz. Genel bir rahatsızlık veya şüphe duymanın ötesinde, bir sonraki adımda ne istediğinize dair daha derin bir belirsizlik duygusuyla boğuşuyor olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bu tür varoluşsal sorulara takılmanız ve nasıl bir yol izleyeceğinizi bilememeniz tamamen normal.

Continue reading

15 Haziran 2022


    Z Kuşağına göre en çok endişe yaratan ilk beş sorun: Hayat pahalılığı %32 Cinsel Taciz %32 İşsizlik %31 Gelir Eşitsizliği / Varlık Dağılımı %20 Terör %14   Z Kuşağına göre en çok endişe yaratan ilk beş sorun: Hayat

Continue reading

15 Haziran 2022


  Doğru amaca hizmet ederek başarıya gitmek Stratejiden Sorumlu Üst Düzey Yöneticilerin %73’ü amaç konusunun üst düzey yöneticilerin önceliği olduğunda hemfikir. Şirketler de amaç stratejilerini özellikle de iş stratejisiyle iyi entegre edilmiş bir şekilde belirleme ve ilerletme konusunda aşama kaydediyor.

Continue reading

10 Haziran 2022


Şirketler son zamanlarda gittikçe büyüyen bir yetenek açığını kabul ediyor.   %46 Şirketlerinde yetenek açığının fazla olduğunu söylüyor *2021’e göre 4 puan daha fazla %49 Şirketlerindeki yöneticilerin, çalışanların işlerini yapmak için doğru becerilere sahip olmadığı konusunda endişeli olduğunu söylüyor *2021’e

Continue reading

9 Haziran 2022


Z ve Y kuşaklarının bir şirkette çalışmaya ilişkin en önemli nedenleri:   Öğrenme ve kendini geliştirme fırsatları Z Kuşağı %34   Y Kuşağı %28   Toplum üzerindeki olumlu etkisi Z Kuşağı %27   Y Kuşağı %13   Yüksek maaş veya diğer finansal

Continue reading

9 Haziran 2022


Şirketlerin %64′ü,  öğrenme kültürünün geçen yıl daha da güçlendiğini gördü İş kültürünün en önemli 5 itici gücü Öğrenme ve gelişme fırsatları* Aidiyet Kurumsal değerler Refah için destek İşbirliği * Daha önce 2019’da 9. sıradaydı – sadece iki yılda önemli bir

Continue reading

7 Haziran 2022


İş ve Beceriler Yeniden Tanımlanıyor 2022’de Şirketlerin öncelikli odak alanları %72 becerilere odaklandı %49 Liderlik ve yöneticilik eğitimi %46 Çalışanların becerilerinin artırılması ve yeniden beceri kazandırılması %26 Dijital beceri geliştirme / dijital dönüşüm %26 Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık   *Odak

Continue reading
Back to top