BLOG


19 Aralık 2019


Boston Consulting Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gereksiz prosedürler ve bürokratik süreçlerden uzak duran daha basit yapılı şirketler daha büyük kar marjlarına sahip olurken, aynı zamanda üç buçuk kat daha mutlu, üç kat daha gururlu çalışanlara sahip oluyor ve çalışanların organizasyonda kalma olasılığı iki buçuk kat artıyor.

Dijital dönüşümün hayati olduğu bir dönemde şirketler, başarılı bir dönüşüm sağlamak amacıyla karmaşıklık yaratan şirket kültüründen vazgeçmeli. Bu yolda ilerleyen girişimci liderler, insanlara değişmelerini söyleyerek sorunu çözemezler. Bu şekilde zihniyetleri, değerleri ve tutumları etkilemek neredeyse imkansız olur.

Bunun yerine, liderler, iş birliğini ve şeffaflığı destekleyerek, organizasyonun stratejisini ve yapısını, gerekli-gereksiz rolleri ve karar verme sürecindeki aksaklıkları, performans yönetimini ve problem yaratan prosedürleri sorgulayıp değiştirdikleri takdirde çok daha etkili olurlar ve yeni dijital dönüşüm stratejisini hayata geçirebilecek bir şirket kültürü yaratırlar.

KAYNAK: Boston Consulting Group (BCG) – Simplify First—Then Digitize

#dijitalleşme #dijital #dönüşüm #digital #transformation #karmaşıklık #complicatedness #basitleştir #simplify #şirket #kültürü #organization

Leave a reply

Back to top