BLOG


7 Mayıs 2020


İlk olarak Robert Greenleaf’in kullandığı ‘hizmetkar liderlik’ kavramı, organizasyonlarda empati ve dinlemeyi teşvik ederek güven ve iletişimi en üst seviyelere taşırken, özellikle bu pandemi sürecinde insanları bir arada tutmaya yardımcı olur. Empati ve dayanışma günümüzün en önemli gerekliliklerinden biri olduğundan, etrafımızdakilere empatiyle yaklaşarak ve yardımcı olarak zorlukları hep beraber daha kolay atlatabiliriz.

Hizmetkar liderlik (servant leadership) felsefesinde lider öncelikle insanların ve ait oldukları toplulukların büyümesine ve refahına odaklanır. Organizasyonunun ve etrafındakilerinin ihtiyaçlarına duyarlıdır ve liderlik ettiği kişilerin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için uğraşır.

Geleneksel liderlikten farklı olarak gücü paylaşır, insanlara mentorluk/koçluk yaparak gelişmelerine ve kendilerini ifade etmelerine yardım eder. Empati ve farkındalığı yüksek olan bu liderler dinlemeyi bilir; dayanışmayı ve ekip içi iletişimi güçlendirir.

 

#servant #leadership #hizmetkar #liderlik #empati #dinleme #iletişim #empathy #listening #dayanışma #özveri

Leave a reply

Back to top