BLOG


29 Mayıs 2020


“Resilience” kavramının direkt Türkçe karşılığı olmasa da zorlayıcı durumlarla başa çıkma, dirençli olma ve iyileşme yeteneği olarak tanımlanabilir. Zor koşullarda ve kriz durumlarında belli aksaklıklarla karşılaşsa da bu zor süreçleri atlatabilen dayanıklı liderler için kullanılan “resilient leadership” kavramı, günümüzde e liderlik özelliklerinden birini anlatmakta.

📌Özellikle belirsizliklerle dolu zamanlarda esnek, duruma adapte olabilen ve çabuk toparlanabilen dayanıklı liderler, takımlar ve organizasyonlar zor durumları kolayca atlatarak hızlı bir iyileşme sürecine girerler. Bunu sağlamak için de liderler takımlarını cesaretlendirerek çizdiği başarılı geleceğe ulaşmak için hem kendilerine hem çalışanlarına hem de organizasyonlarına güvenmelidirler.

📌İyileşme sürecinde gerekli olan değişim ve dijital dönüşümlere ayak uydurabilmek, krizleri aşılmaz sorunlar olarak görmekten kaçınmak, değişimin işin ve yaşamın bir parçası olduğunu kabul etmek, etrafımızdakilerle güçlü ilişkiler kurmak ve çalışanların ihtiyacı olan güveni ve empatiyi sağlayabilmek ‘resilient’ liderlerin en önemli özelliklerindendir ve bunlar bu özelliğimizi geliştirmemiz için atmamız gereken başlıca adımlardır.

#resilient #leader #leadership #lider #empati #empathy #change

Leave a reply

Back to top