BLOG


23 Temmuz 2020


“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” – Mahatma Gandhi

21. yüzyılda başarılı olmak için en önemli yetkinliklerden biri de Super Learner olmak, yani öğrenmeyi hayatımızın her alanına dahil ederek sürekli öğrenme kültürünü hayatımıza geçirmektir. Herkesten daha hızlı öğrenen, sürekli kendini geliştiren ve öğrendiklerini hayata geçiren kişi ve organizasyonlar bu yüzyılın kazananları olacak.

Super Learner’ların en önemli özellikleri ise şunlar*:

📌Çok okurlar.

📌Meraklıdırlar ve keşfetmeyi severler.

📌Öğrenmeyi bir süreç olarak görürler.

📌Growth mindset (gelişim zihniyeti) benimserler.

📌Bilgiyi başkalarıyla da paylaşırlar.

📌Beyin ve zihin sağlığına önem verirler.
Kaynak*: Thomas Oppong – 6 Habits of Super Learners
#superlearner #learning #growth #mindset #share #information #öğrenme #gelişim #gandhi
Leave a reply

Back to top