BLOG


27 Aralık 2023


Türkçeye “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda, Ne de Yetiştirmede” olarak çevirdiğimiz NEET kavramı, gençler arasındaki işsizlik oranları hakkında verilere sahip olmak için araştırma yapma gereksiniminden dolayı 1980’lerde Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmıştır. İlk olarak 16-18 yaş grubu arasındaki gençleri kapsasa da günümüzde genel olarak 15-24 yaş grubundaki gençleri ele almaktadır.

NEET olarak geçirilen süre ne kadar artarsa, bir gencin eğitim ve iş hayatına atılması da o kadar zorlaşacaktır. Bir toplumda NEET oranının fazlalığı ekonomik ve sosyal maliyet, toplumsal istikrarsızlık, uyum sorunları gibi sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle ülkelerin sosyal ve ekonomik refahının yükseltilmesi için bu gençlerin eğitime ya da istihdama kazandırılması önemlidir.

Leave a reply

Back to top