BLOG

14-15 Ekim 2014’te HR Dergi tarafından düzenlenen Seçme Yerleştirme ve Yetenek Zirvesinin en çok ilgi çeken konuşmacılarından biri de Marco M. Alemagna oldu. HumanGroup sponsorluğunda katılımcılarla buluşan Alemagna, IRC Global Executive Search Partners İngiltere ve İtalya ortağı ve IRC Yönetim Kurulu Üyesi. Aralarında Türkiye’den HumanGroup’un da bulunduğu IRC ortakları, 6 kıtada, 40’ı aşkın ülkede, 75’ten fazla ofis ve sayısı 300’ü aşan danışmanla faaliyet gösteriyor. Alemagna, konuşmasında dünya çapında yetenek trendleri ve stratejileri konusunda bilgi verdi.

Alemagna’nın konuşmasından önemli başlıklar şöyleydi:
• 1990’dan 2007’ye kadar olan dönem hızlı ve kolay büyüme dönemiydi, ancak bitti. 2014’te büyümek dünyanın bir numaralı problemi ve bunun için hem devlet hem de şirket yöneticileri benzersiz bir savaş veriyor. Bu yeni şartlar içinde liderlerin farklı düşünmesi ve hareket etmesi önem kazanıyor.
• Kesin olarak biliniyor ki üst düzeyde performans gösteren yeteneklerle şirketin üstün başarısı, büyümesi arasında bağlantı var, bu yetenek savaşlarının çıkış noktasını oluşturuyor ve yetenek yönetimini İK iş ortaklarının en önemli gündem maddesi yapıyor.
• Yeteneğin mobilitesinin artması yetenek savaşlarının daha da sertleşmesine yol açıyor. İK iş ortakları artık sadece bölgelerindeki değil tüm dünyadaki şirketlerle rekabet etmek zorunda.
• Yetenek havuzunu güçlendirecek organizasyonel gelişimde rotasyon önemli bir rol oynuyor. Çalışanları rotasyona teşvik ederek organizasyona daha fazla esneklik sağlanıyor, çalışanların vizyonları genişliyor.
• Y kuşağının diğer kuşaklardan farklı olduklarını kabul ederek, çalışma koşullarını, ödül ve yan hak paketlerini, çalışana sunulan değeri buna göre farklılaştırmak gerekiyor. Örneğin, Y kuşağı bir çalışan oturduğu yere 15 dk uzak olduğu için başka bir bölgedeki çalışma olanağına sıcak bakmayabiliyor.
• Yenilikçi teknolojilerin iş yapış şekillerine dahil olmasıyla birlikte kompleks kararlar verebilmeyi, problem çözebilmeyi gerektiren yeni işler ortaya çıktı.
• Etkin bir yetenek yönetimi için organizasyonların, değişen iş ortamına ve yeni rollere uyumlu, çalışanların şirketin iş konusu ve stratejileriyle bağını kuracak kendilerine özgü yetenek stratejilerini oluşturması gerekli.
• İşe alım stratejisinin yetenek stratejilerine göre yeniden yapılanması ve yenilikçi tekniklere açık olması önem kazanıyor. İşe alımda yetkinliklere değil potansiyele odaklanılması gerekiyor, potansiyelin en önemli göstergesi ise iç motivasyon. Diğerleri ise, öğrenmeye ve geri bildirime açıklık, bilgiyi değerlendirebilme ve yeni fırsatları görebilmeyi sağlayan bir içgörü, tutkulu ve azimli olmak şeklinde sıralanıyor.

Back to top