BLOG

İstanbul’da bir araya gelen dünyanın en büyük üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme ağlarından IRC Global Executive Search Partners iş ortakları “dünyadaki yetenek savaşını” ve “beyin avcılığındaki” yeni trendleri tartıştı. Ev sahipliğini IRC Türkiye temsilcisi HumanGroup’un yaptığı, eylül ayı sonunda gerçekleşen toplantıya 45 ülkeden 60 beyin avcısı katıldı.

Toplantıda, kendi ülkesi dışında çalışan (expat) üst düzey yöneticilerden “süper kahraman” olmalarının beklendiği belirtilerek bu kişilerin temel olarak “şu özellikleri” taşımaları gerektiği aktarıldı:

* Kısa dönemli baskıya dayanabilme,

* Pazarı tanıma,

* Mükemmel satış yapabilme,

* Kolay uyum sağlama,

* Esneklik,

* Temsil kabiliyeti,

* Kamu otoriteleriyle ilişki kurabilme,

* Matriks organizasyonda çalışabilme,

* Öğrenmeye açık (learning agility),

* İç motivasyonu yüksek,

* İlham verici.

Toplantıda; Ortadoğu, Afrika, Doğu Avrupa gibi gelişmekte olan ekonomilerde “yüksek ödül paketlerine” rağmen yetenek darboğazı olduğuna ve sorunun giderek büyüdüğüne değinildi. Buna karşılık, Almanya, Danimarka, İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerdeki açık pozisyonlar için çok sayıda başvuru alındığına dikkat çekildi.

“DNA fit” önem kazanıyor

Beyin avcıları, üst düzey yönetici pazarındaki en dikkat çekici trendlerden birinin “DNA fit” olduğunu vurguladılar. Kurum kültürüne uyum olarak tanımlanan “DNA fit”, yöneticilerin işten ayrılmasındaki öncelikli sorunlardan biri. Bu sorunu kavrayan uluslararası şirketler, yönetici seçme yerleştirme şirketlerinden, proaktif olmalarını, şirketin yaptığı işi, kültürünü ve ihtiyaçlarını çok iyi anlamalarını, bunun için sahada daha çok zaman geçirmelerini, işe alım ertesinde oryantasyon sürecinde yöneticilere koçluk yapmalarını bekliyor.

Toplantıda gerçekleştirilen panelde uluslararası anlamda İnsan Kaynakları ve yetenek yönetimine ilişkin trendler ortaya konuldu.
Panelden önemli notlar şöyle:

* Global İK yöneticilerinin öncelikli konuları arasında yasal uyumluluk, yerleştirdikleri yöneticileri elde tutmak, verimli ve hızlı olabilmek geliyor.

* Rekabetçi ve talepkar pazar koşulları ve iş gereklerinin yarattığı baskı İK’nın daha proaktif ve ileri görüşlü olmasını ve buna göre planlama yapmasını gerektiriyor. Bu anlamda İK görevleri arasında yedekleme planlaması (succession planning) ve tepe liderlere ihtiyaç duydukları yetenekler noktasında tam destek verebilmek öne çıkıyor.

* Özellikle artan satın almalar sonucunda, birleşen, ya da satın alınan firmaların katılımıyla kültürlerin birleşme süreci, organizasyon yapısının geliştirilmesi ve farklılıkların yönetimi İK’nın gündemine daha çok giren konular arasında yer alıyor.
Birleşmeler çalışanlarda aranan yetkinlikleri de etkiledi, işbirliği yapabilme, yeniliklere açıklık, değişime uyum sağlayabilmek önem kazandı.

* Yeteneği çekebilmek için uluslararası kariyer olanakları sunmak, zorlayıcı görevler oluşturabilmek önem kazanıyor.

IRC Global Executive Search Partners ve üyeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.ircsearchpartners.com

Back to top