BLOG

“Yarının lideri karizmasıyla liderlik edemeyecek. Diğerlerinin verimli çalışabilmesi için esasları bulmak zorunda olacak.” “Yönetimi bulan adam” olarak tanınan Peter Drucker, 1997’de yarının liderini böyle tarif etmişti. Drucker’dan ilham alan HumanGroup, milenyumun liderini insan yönetimi profesyonellerine sordu. Katılımcıların yüzde 90’ına göre son 10 yılda liderlik tanımı değişti. Liderin olmazsa olmaz beş özelliği ilişki yönetimi, vizyoner olma, karar alma, stratejik düşünme ve takım yönetimi olarak sıralandı, karizma ilk beşe giremedi. Katılımcılar liderlerinden iletişim kurma, bilgi paylaşma ve koçluk yapabilme becerilerine sahip olmasını bekliyor. Katılımcıların iş dünyasında en beğendiği kadın ve erkek lider ise Güler Sabancı ve Ali Koç.

Ünlü yönetim düşünürü Peter Drucker’ın 1997’de yaptığı yarının lideri tanımından yola çıkan HumanGroup, milenyumun liderini insan yönetimi profesyonellerine sordu. LinkedIn, Twitter ve İK Zirvesi’nde uygulanan ankete 124 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 90’ına göre son 10 yılda liderlik tanımı değişti. Sonuçlar Drucker’ın sözlerini doğrular nitelikte. Liderlerde aranan ilk beş özellik ilişki yönetimi, vizyoner olma, karar alma, stratejik düşünme ve takım yönetimi oldu, karizma ilk beşe giremedi. Liderin insanları harekete geçirebilmek, verimli çalışabilmelerini sağlamak için öncelikle iletişim kurma, bilgi paylaşma ve koçluk yapabilme becerilerine sahip olması gerekiyor.

Takım yönetimi liderliğin 3 temel yeterliliğinden biri

Ankete göre katılımcıların yüzde 63’ü liderliğin doğuştan gelmediğini, geliştirilebilir olduğunu düşünüyor. Doğuştan geldiğini düşünenlerin oranıysa yüzde 37. Katılımcıların tercihlerine göre liderin olmazsa olmaz beş özelliği; ilişki yönetimi (% 16), vizyoner olma (% 14), stratejik düşünme (% 14), karar alma (% 13) ve takım yönetimi (% 12) olarak sıralanıyor. Karizma ise ilk beşe giremese de lider için önemini hala koruyor ve yüzde 10 ile 6. sırada yer alıyor. 10 yıl önce bir lider için çok önemli görülen risk yönetimi (% 7) ve değişim yönetimi (% 6) özellikleri ise son iki sırada yer alıyor. HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan, takım yönetiminin bir liderlik özelliği olarak öne çıktığını, çünkü her iş biriminin/projenin bir takım olarak yürütülebildiğini söylüyor: “Takım yönetimi, liderliğin üç temel yeterliliğinden biri. Kişisel olarak kendinizi yönetemiyorsanız, başkalarını yönetmeniz çok zor. Bir takımın lideri olarak, önce o takımı iyi yönetmeye ihtiyacınız var. İşte sorumluluklar arttıkça ortaya çıkan fırsatları ve yenilikleri daha iyi yönetmek ihtiyacı bu ikisinin arkasından geliyor. Bizim de Türkiye’de temsilcisi olduğumuz Peter Drucker öğretileriyle geliştirilen, tüm dünyada kullanılan Drucker Management Path liderlik programı bu sırayı izleyen üç modülden oluşuyor.” Y kuşağı liderleri ise X kuşağı liderlerden en çok yaratıcı (% 21), esnek (% 18) ve yenilikçi olmaları (% 17) ile ayrılıyor. Ekipleriyle arkadaş olmaları (%15) ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olmaları (% 11) da Y kuşağının farklı liderlik özellikleri arasında.

İletişim en önemli ihtiyaç

Katılımcıların, liderlerin temel özelliklerinin yanı sıra öncelikle sahip olması gerektiğini düşündüğü bilgi ve beceriler içinde iletişim kurma (yüzde 25) ve koçluk yapabilme (% 21) en çok oyu alıyor. Bilgi paylaşımı (% 13) ve küresel bakış açısı (% 12) açısı da önemli diğer iki bilgi ve beceri olarak öne çıkıyor. Katılımcıların en az oyunu alan becerilerse ise sivil toplum bilinci (% 3) ve teknolojiye hakimiyet (% 4). Özcan, internetin, mobil teknolojilerin hayatımıza girmesi ve kuşak değişimiyle başlayan değişimin geçen 10 yılda iletişimi, liderin güçlü olması gereken yönlerinden biri haline getirdiğini söylüyor: “Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya kanallarındaki hareketlilik, insanların görünmek, paylaşmak, seslerini duyurmak isteklerinin en önemli göstergesi. Bu yoğun iletişim kurma, paylaşma ihtiyacına paralel olarak, Y kuşağının da etkisiyle son 10 yılda işyerleri daha yatay organizasyonlara geçti, açık ofis uygulamaları arttı. Bu gelişmeler liderlerin birlikte çalıştığı insanları daha yakından tanıması, samimi ilişkiler kurması, onları anlaması ve bağ kurmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Liderlerin çalışanlarıyla iletişimlerini desteklemek için aynı dilden konuşması, teknolojiyi en az çalışanları kadar iyi kullanması, yönetime katılımcı olmalarını sağlaması önem taşıyor.”

İş dünyasının en beğenilen liderleri Güler Sabancı ve Ali Koç

Katılımcılar lideri en çok “insanları peşinden sürükleyendir” olarak tanımlıyor. Hedef belirleyebilen, yol gösteren, ekibini geliştirebilen, örnek olabilen ve adil olabilen ise liderin en çok tercih edilen diğer tanımları. Katılımcıların iş dünyasından en çok beğendiği üç kadın ve erkek liderse sırasıyla şöyle

Kadın Liderler Erkek Liderler
  1. Güler Sabancı
  2. Ümit Boyner
  3. Arzuhan Doğan Yalçındağ

 

  1. Ali Koç
  2. Cem Boyner
  3. Ahmet Nazif Zorlu

 

 

Back to top