BLOG


18 Kasım 2019


Harvard Business Review’da yer alan bir araştırmaya göre, çalışanlar liderleri, liderlerin gerçek davranışlarından ziyade kendi kişisel beğenilerine (liderlerini sevmelerine) göre değerlendirme eğilimindeler. Eğer çalışanlar liderlerini sevdiklerini belirtmişlerse, onları güvenilir, dönüşümcü, etik ve iyi ilişkilere sahip bir lider olarak betimlemeleri daha muhtemel.

Araştırma sonuçlarına göre, diğerleri tarafından sevilmek muhtemelen ‘etkili liderlik’ formülündeki en önemli bileşenlerden biri. Çalışanlar tarafından sevilen liderler yetkinlikleri hakkında daha pozitif görüşler alırken; aynı şekilde, liderlerini seven ekipler işlerinde daha mutlu oluyor, kendilerinden beklenenden daha fazlasını başarıyor ve daha yüksek ve güçlü bir performans gösteriyorlar.

Bu nedenle, liderlerin liderlik etmesinin yanı sıra etrafındaki insanlarla yakın ilişkiler kurması ve onlara saygı göstermesi gerekir. Aksi takdirde, davranışları nedeniyle sevilmeyen bir lider ne performansı için iyi bir değerlendirme alabilir, ne organizasyonunu geliştirebilir, ne de çalışanların motivasyonuna ve performansına katkıda bulunabilir.

KAYNAK: Harvard Business Review – Why likable leaders seem more effective

 

#effective #leadership #liked #leader #etkili #liderlik #sevilmek #pozitif #performans #motivasyon

Leave a reply

Back to top