BLOG


6 Ocak 2020


Boston Consulting Group tarafından yayınlanan makalede iş dünyasında hayatta kalma ve başarıya ulaşmanın yolları şu şekilde:

Şirketler;

1) Öğrenme ve adapte olma kapasitesini geliştirmeli. Geleceğin organizasyonları sürekli bir değişim için hazır ve istekli olmalı ve buna uygun bir şekilde tasarlanmalı.

2) Çeşitliliğe önem vermeli. Araştırmalar, organizasyondaki çeşitlilik ile inovasyon ve esneklik kapasitesi arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Fakat iş gücünün çeşitliliğini artırmak yeterli değil. Liderlerin ayrıca yeni bakış açılarının teşvik edildiği bir ortam yaratması gerek.

3) Sadece ekonomik değerlere değil, sürdürülebilirlik adına sosyal, politik ve çevresel faktörlere karşı farkındalığını da artırmalı.

Kaynak: BCG – What will it take to win in the 2020s?

#learning #öğrenme #adaptation #değişim #transformation #dönüşüm #variety #çeşitlilik #farkındalık #gelişim #başarı #development

Leave a reply

Back to top