BLOG


14 Şubat 2020


Dünya genelinde ankete katılan CEO’ların yarısından fazlası organizasyonlarının ekonomik durumunun daha kötüye gideceğini düşünüyor. Türkiye’de ise daha pozitif bir bakış açısı var. Türk CEO’ların çoğunluğu organizasyonlarının 12 ay içinde gelir artışı olacağına inanıyor.

Fakat Türk CEO’ların %48’i gerekli beceri ve yetkinliklere sahip çalışanlar bulamamaktan endişeli. %28’i de yetenekli ve kendisini geliştirmiş (upskilled) çalışanların elde tutulmasını en büyük zorluklardan biri olarak görüyor.

Bu beceri ve yetenek açığını kapatmak için organizasyonlara büyük iş düşüyor. Çalışanlarına yatırımlar yaparak yeni beceriler kazandırmak, yeni eğitim platformları ve uygulamaları hayata geçirmek bu yönde atılmış sağlam bir adım olacaktır.

Ayrıca yetenekli çalışanları elde tutmak ve çalışan bağlılığını artırmak için organizasyonlar çalışanlarına verdiği değeri hissettirmeli ve gelişimlerine sürekli katkı sağlamalıdır. Bu sayede daha üretken, enerjik, mutlu ve organizasyonlarına bağlı çalışanlara sahip olabilirler.
Kaynak: PwC’s 23rd Annual Global CEO Survey

#global #CEO #survey #turkey #küresel #anket #skill #upskill #reskill #ekonomik #büyüme #economic #growth

Leave a reply

Back to top