BLOG


24 Mart 2020


KORKU hayatta kalmamıza yardımcı olsa da belirsizliklerle dolu bir ortamda mental sağlığımız için oldukça kötü bir şeye yol açabilir: ANKSİYETE. Ve anksiyete/kaygı bir insandan diğerine ‘sosyal bulaşma’ ile yayıldığında, daha da problemli bir hale gelebilir: PANİK.

Kaynak: HBR – Anxiety Is Contagious. Here’s How to Contain It

Korku ve endişe bir kişiden diğerine kolayca yayılan iki duygudur. Bu duyguların kontrolünü sağlayamadığımızda kaygı ve daha sonra da büyük bir sosyal panik oluşur. Bunların önünü almak için gereksiz korku ve endişeden uzak durup kaygılanmayalım. Herkes görevini yerine getirip bilinçli davrandığında hayatımızda kaygı ve paniğe yer olmaz.

#endişe #evham #korku #anksiyete #panik #fear #anxiety #panic

Leave a reply

Back to top