BLOG


6 Ağustos 2020


Öğrenmede dönüşüme,  “reskill” ve “upskill”e odaklanan yeni bir öğrenme tipine ihtiyaç duyuyoruz.

Bu noktada “superlearning” yani “süper öğrenme” kavramı ortaya çıkıyor. Organizasyonların öğrenmeden sorumlu departmanlarına, birey, ekip ve organizasyon seviyelerinde beceri ve yetkinlik kazanımına odaklanan bir “süper öğrenme” kültürünü hayata geçirmek konusunda büyük görev düşüyor.

Eğitim modellerini güncellemek, “iş akışında öğrenme”yi destekleyerek süper öğrenmeyi tüm departmanlara ve iş hayatının her alanına entegre etmek bu görevlerden bazıları.

Ayrıca Deloitte, esnek, cesur ve her duruma adapte olabilen, gelecekteki sorunlara kolay uyum sağlayarak dönüşüme her daim hazır bir “ ”, yani “süper iş gücü” oluşturmak için, bireysel ve kurumsal öğrenmenin büyük önem taşıdığının altını çiziyor.

Kaynak: Deloitte – Superlearning: Reskilling, upskilling and outskilling for a future-proof workforce

 

#superlearning #super #workforce #superjobs #süper #işgücü #öğrenme #meslekler #süpermeslekler #dijital #teknolojik #dönüşüm #gelişim #learning #agile

Leave a reply

Back to top