BLOG


26 Ekim 2020


NEDEN İNSAN DENEYİMİ?

Deloitte 2021 Küresel Marketing Raporu, insan merkezli bir geleceğin bizi beklediğini ve bu geleceğe uyum sağlamak adına şirketlerin insani değer ve duyguları merkeze alan bir inovasyon modeli izlemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Değer sistemimiz duygu ve davranışlarımıza yön veriyor. Bu duyguların bütünü ise satın alma davranışının %95’ini etkileyen bilinçaltı dürtülerini oluşturuyor (Mahoney, 2003). Değer ve duyguların öne çıktığı geleceğin dünyasında çalışan deneyimi ve müşteri deneyimini birleştiren bir kavram olan “insan deneyimi” önem kazanıyor.

Deloitte 2021 raporu, geleceğin insan merkezli dünyasına uyum sağlamak için iki farklı yöntem vurguluyor:
1) Pazara insan ihtiyaç ve değerlerini gözeten çözümler sunmak
2) Toplumun anlık güçlü ihtiyaçlarını karşılayan bir altyapı kurmak

Kaynak: Deloitte 2021 Global Marketing Trends: Find your focus

#human #experince #insan #deneyimi #creating #value #innovation

Leave a reply

Back to top