BLOG


19 Kasım 2020


Psikolojik sermaye, kişilerin geliştirebilir yönlerine odaklanan ve psikolojik özelliklerini başarıya etkisiyle inceleyen bir kavramdır. Türk İş Dünyası Psikolojik Sermaye araştırması yöneticilerin pandemi sürecindeki tutumlarına ışık tutuyor. PERYÖN tarafından yapılan araştırmada katılımcıların %62’si C-Suite olarak adlandırılan tepe yöneticilerden oluşan araştırmadan çıkan bazı sonuçlar şunlar:
– Katılımcıların Covid-19 sürecinde yaşadıkları en büyük sorun olarak “bilinen referansların yok olması” öne çıkıyor. Bununla bağlantılı olarak bu süreçte en çok geliştirdikleri yetkinlikler arasında adaptasyon, dijitalleşme ve belirsizlik yönetimi yer alıyor.
– Katılımcılar dönemin belirsizlik düzeyini oldukça yüksek olarak değerlendirseler de değişime hazırlıklı hissediyor ve kurumların iş modellerinin değişmesini gerekli görüyor.
– Araştırmaya göre Türk İş Dünyası en güçlü olduğu alan olarak umut faktörünü görüyor. Bunu iyimserlik ve öz yeterlilik izliyor. Yılmazlık ise bu dört faktör arasında en sonda yer alıyor.
Detaylı veriler için kaynak: PERYÖN Psikolojik Sermaye Ölçüm Araştırması
Leave a reply

Back to top