BLOG


27 Şubat 2021


Günümüzde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri organizasyonumuzu sürekli değişen dünyaya nasıl uyumlu hale getireceğimiz. Değişimi düşünürken odaklanmamız gereken en önemli noktayı ise Korn Ferry tek cümleyle ortaya koyuyor: “Organizasyonlar değişime yön vermez, insanlar verir.” Sağlıklı bir dönüşüm için yönetim kurullarında alınan kararlar yetmez, organizasyonun her katmanından çalışanların da bu değişime ortak olması gerekir. Peki organizasyon genelinde değişim için gerekli motivasyonu yaratmak için yapılması ve yapılmaması gereken şeyler neler?
– Değişim sürecine girilmeden önce daha açık ve katılımcı bir kurum kültürünü teşvik etmek ✔️
– Değişimin gerekliliği ve sonuçları konusunda açık bir iletişim izlemek ✔️
– Değişimi tek seferlik, başı sonu belli olan bir süreç gibi görmek ❌
– Herkesin değişime aynı şekilde tepki vereceğini varsaymak ❌
Kaynak: Korn Ferry – Engaging Through Change Guide
Leave a reply

Back to top