BLOG


28 Nisan 2021


‘Yüksek Teknoloji Kullanımına Hazır Olma’ sıralamasında ABD, İsviçre ve İngiltere başta gelirken Türkiye 55. sırada yer alıyor.

Biyoteknoloji, yapay zeka, robotik gibi yüksek (frontier) teknolojiler gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir gelişim hedeflerine büyük katkılar sağlarken bu durum gelişmekte olan ülkeler için bir tehdit unsuru olarak algılanıyor.

Fakat son araştırmalar gelişmekte olan ülkelerin bu yeni teknolojik değişim dalgasını yakalayabileceklerini ve ekonomilerini çeşitlendirmek için bunu kullanabileceklerini gösterdi.

Yapılması gereken, yüksek teknolojiler arasından ülkenin ihtiyaçlarını en iyi karşılayanları seçerek uyarlamak olmalı. Bunu yaparken de toplum faydasını gözeten yaklaşımlar benimsemek yeni teknolojiler ile sağlam ve sürdürülebilir üretim kapasiteleri oluşturmak için önemli bir etmen.

Kaynak: UNCTAD, TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT 2021

Leave a reply

Back to top