BLOG


10 Haziran 2021


Pandemi, insanların hayatlarındaki ve işlerindeki anlamı (purpose) yeniden değerlendirmelerine neden oldu. Üstelik çalışanların %70’i, anlam arayışında yaptıkları işin önemli olduğuna inanıyor. Bu durumda da şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor.

McKinsey & Company’nin iş ve özel hayatta sahip olunan anlamın faktörlerini gösteren bu şemaya göre iş dışındaki anlam, işten beklenen anlam ve organizasyonel anlam kişiden kişiye farklılık gösteriyor.

Hem çalışanlar hem de kurumlar için en büyük fayda işten beklenen anlam ile organizasyonel anlamın örtüşmesinde. Çalışanların çok daha verimli, mental ve fiziksel olarak sağlıklı ve şirkette daha uzun süreli oldukları görülüyor.

Kaynak: McKinsey & Company, Help your employees find purpose—or watch them leave

Leave a reply

Back to top