BLOG


29 Temmuz 2021


COVID-19 ile birlikte artan, kişilerdeki yalnızlık hissi ile aslında şirketlerde pandemiden önce de karşılaşıyorduk. ‘İşyeri yalnızlığı’ dediğimiz durum çalışan performansını, iş doyumunu olumsuz etkilemekte, hatta tükenmişlik sendromuna ve işten ayrılmalara yol açmakta.
Total liderliğin en önemli yapı taşlarından olan ‘akran koçluğu’ (peer coaching), Friedman için işyerinde yalnızlığı önlemede temel yöntemlerden biri olmuştur.

Akran Koçluğu Kişilere Nasıl Yardımcı Olur?

Akran koçluğunun amacı, çalışanlara karşılıklı destek sağlayacak bir ağ oluşturmaktır. Şirketler buna yatırım yaptıklarında çalışanların kurumla olan bağları güçlenir, psikolojik güvenleri artar ve başkalarına yardım ederek kendi sorunlarına ilişkin içgörü geliştirirler.

Akran koçluğu çoğunlukla işveren veya liderin tavrıyla oluşabilen, şirket kültürüne bağlı bir durumdur. Özellikle genç çalışanlardan Y kuşağının %71’inin iş arkadaşlarının ikinci bir aile gibi olmasını istedikleri görülmüştür. Bu kültürün varlığı ise onların şirket içindeki bağlılıklarını arttırır ve yalnız hissetmelerini önler.

Kaynak: HBR, How Peer Coaching Can Make Work Less Lonely

Leave a reply

Back to top