BLOG


10 Mart 2022


Ankete katılan ülkelerin çoğunda işverenler, açık olan pozisyonları doldurmakta yüksek düzeyde zorluk yaşıyor. Yetenek eksikliği dünyada ortalama %69 iken, ülkemizde bu oran %83.

Anketin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://go.manpowergroup.com/hubfs/Talent%20Shortage%202021/MPG_2021_Outlook_Survey-Turkey.pdf

*ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q3 2021

Leave a reply

Back to top