BLOG


16 Nisan 2022


Avrupa ve ABD’deki insan kaynakları liderleri (CHRO’lar), İK için yeni bir işletim modeli öngörüyor. Dijital şirketlerden ipuçları alan İK liderleri, yalnızca süreçlerin dijitalleştirilmesine değil, aynı zamanda çeviklik ve akıcılığa da öncelik veriyor.

Dijitalleştirme yoluyla İK’yı geliştirmek %95
Özel dijitalleştirme uzmanlığı oluşturmak ve teslimat kalitesini yükseltmek için robotik süreç otomasyonu ve mobil self servisleri kullanmak.

Çeviklik ve akıcılık sağlamak %93
Geleneksel üç sütunlu modelden geçiş yaparak yeni işletim modelleri ve kurumsal sorumluluklar oluşturmak.

İş ortaklarını yeniden odaklamak %85
İş ortaklarını üst yönetime tavsiye vermeye ve mükemmellik merkezlerini ve uzman iş ortaklarını çevik ekiplere dönüştürmeye odaklamak.

İK uygulama grupları oluşturma %70
Belirli, işlevler arası İK önceliklerini uçtan uca ele almak, stratejik ve işlemsel görevler arasındaki olağan ayrımı ortadan kaldırmak.

Çalışan deneyimini öne çıkararak organize olma %67
Çalışanların en önemli anlarına odaklanmak ve kaynakları buna göre dağıtmak.

Mükemmeliyet ve yeterlilik merkezlerini sanallaştırma %60
İK iş ortaklarına ikili bir rol vermek: İşin belirli alanlarını desteklemek ve hem İK hem de organizasyonu kapsayan işlevsel bir uzmanlığa sahip olmak

İşletmeye sorumluluk vermek %55
İşe alma ve performans değerlendirmeleri gibi süreçler için karar verme yetkisini ve sorumluluğunu bölüm yöneticilerine kaydırmak.

Reimagining HR: Insights from people leaders – McKinsey

Back to top