BLOG


21 Nisan 2022


Çok uluslu bir şirkette altı ay boyunca 1600 çalışan ile yapılan araştırmada, 5 gün ofisten çalışma ile 3 gün ofisten 2 gün evden şeklindeki hibrit çalışma modeli karşılaştırıldığında ortaya şu üç sonuç çıkıyor:

1.İşten ayrılma oranlarında %35 ve hastalık izninde %12 azalma

2.Performans veya terfiler üzerinde sıfır etki

3.Çalışma saatlerini istedikleri zamanlarda akşam ve hafta sonlarına kaydırarak esnek çalışma deneyimi

Sonuçlar o kadar olumluydu ki, firma hemen hibrit çalışma modelini tüm bölümlere uygulamaya karar verdi.

Hibrit çalışma modeli, işten ayrılma oranlarını önemli ölçüde azaltıyor ve sıfır maliyetle işe alımları iyileştiriyor. (Verimlilik ve çalışan performansı değişmedi)

 

How Hybrid Work From Home Works Out – Stanford University Experiment

Leave a reply

Back to top