BLOG


1 Haziran 2022


İşyerleri için çalışanların refahına yoğunlaşmanın önemi her geçen gün artıyor. Aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasına odaklanarak, şirketiniz için daha sağlıklı bir işyeri ve daha iyi çalışan bağlılığı inşa edebilirsiniz.

Bu beş faktör, pozitif çalışan refahı için gerekli ortamı yaratmanın anahtarıdır.

 1. Zihinsel ve Duygusal Destek
  Olumlu zihinsel enerji, bireyin çevresine veya işyerine bakış açısını ve algısını büyük ölçüde etkiler. Güçlü bir zihinsel ve duygusal destek deneyimleyen birey, işyeri stresini ve kaygısını daha iyi yönetebilir.
 2. Amaç Duygusu

  Güçlü bir amaç duygusuna sahip olmak, yüksek dayanıklılık ve işverenlerin olumlu görüşleri ile ilişkilendirilmiştir. Bireyin rolünü ve görevlerini şirketin misyonuyla uyumlu hale getirmek daha anlamlı bir amaç veya tatmin duygusunu teşvik edebilir.

 3. Kişisel Destek
  Güvenli ve saygılı bir atmosfer yaratan kişilerle – özellikle yöneticilerle- çalışmak, çalışan refahının önemli bir göstergesidir. Yöneticiler ayrıca çalışan gelişimi ve kariyer fırsatları aracılığıyla çalışanlarına destek olabilirler.
 4. Finansal Sağlık
  Çalışanlar yeterli finansal kaynaklara sahip olmadığında ve ücret ve yan haklarda eşitsizlik olduğunda finansal memnuniyetsizlik ortaya çıkabilir. Bu da endişe ve korku yaratır.
  Bir işyerinde adil ücret ve terfi uygulamalarının olması son derece önemlidir.
 5. Anlamlı Bağlantılar
  Destekleyici sosyal ilişkiler, daha düşük stres seviyeleri ile ilişkilendirilebilir. İş arkadaşları ve liderlerle anlamlı ve özenli ilişkilere sahip olmak, iş deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
  Aidiyet duygusunu geliştirebilecek psikolojik güvenlik ve ekip çalışması oluşturmak için eşitlik ve kapsayıcılık ortamı da gereklidir.

 

Great Place to Work and Johns Hopkins University – Promoting Employee Well-being

 

Leave a reply

Back to top