BLOG


11 Ağustos 2022


%74 Aynı veya daha iyi ücret ve yan haklara sahip bir iş bulmanın zor olmayacağına inanan çalışanların yüzdesi

%53 Önceki pozisyonlarından ayrılan ve farklı sektörlerde yeni iş bulan çalışanların yüzdesi

%40 Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde işini bırakması muhtemel çalışanların yüzdesi

The Great Attrition is making hiring harder. Are you searching the right talent pools? – McKinsey

Leave a reply

Back to top