BLOG


1 Eylül 2022


Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. Mustafa Kemal Atatürk

Leave a reply

Back to top