BLOG


18 Eylül 2022


Pandemi, insanların önceliklerini yeniden düşünmelerine neden oldu.

Çalışanların %88’i mevcut işlerinden memnun hissetse de, her 5 kişiden 2’si hala bu yıl ayrılmayı planlıyor, Z kuşağı hem en memnun (%92) hem de işinden ayrılma olasılığı en yüksek (%55) kuşak.

İş yerinde enerjik hisseden çalışanların yüzdesi %63

Tükenmişlik riski altında hisseden çalışanlar %81

 

Global Talent Trends 2022 Study – Mercer

Leave a reply

Back to top