Posts tagged küreselriskler


30 Mart 2023


2023 başlarken, dünya hem tamamen yeni, hem de ürkütücü bir şekilde tanıdık gelen bir dizi riskle karşı karşıya. “Eski” risklerin geri döndüğüne şahit oluyoruz; enflasyon, hayat pahalılığı krizleri, ticaret savaşları, gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışları, yaygın sosyal huzursuzluk, jeopolitik çatışma

Continue reading
Back to top