BLOG


30 Mart 2023


2023 başlarken, dünya hem tamamen yeni, hem de ürkütücü bir şekilde tanıdık gelen bir dizi riskle karşı karşıya.

“Eski” risklerin geri döndüğüne şahit oluyoruz; enflasyon, hayat pahalılığı krizleri, ticaret savaşları, gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışları, yaygın sosyal huzursuzluk, jeopolitik çatışma ve bu neslin iş liderlerinin ve politikacılarının çok azının deneyimlediği nükleer savaş hayaleti.

Bunların yanında sivil ve askeri teknolojiler ve iklim değişikliğinin artan baskısı da bir araya gelerek benzersiz, belirsiz ve çalkantılı bir on yılı şekillendiriyor.

Global Risks Report 2023 – World Economic Forum

Leave a reply

Back to top