BLOG

HumanGroup, farklı sektörlerden şirketlerle iş görüşmesi yapan adaylar arasında “Aday Memnuniyeti Anketi” yaptı. Adayların yüzde 62’si genel olarak işe alım sürecinin işleyişinden memnun olsa da, yüzde 67’si görüşme sırasında ve sonrasında kendilerine verilen geri bildirim konusunda olumsuz ya da kararsız. Adayların yüzde 44’ü, mülakat sırasında yeteneklerinin anlaşılması için yeterli soru sorulmadığını ya da sorulup sorulmadığından emin olmadığını söylüyor. Görüşme yerinde kurumsal şekilde karşılanmamak, mülakatın zamanında başlatılmaması, mülakatı gerçekleştiren kişinin hazırlıksız olması ve yetkin olmaması adayların karşılaştığı diğer sorunlardan bazıları.

Günümüzde şirketlerin en önemli önceliklerinden biri işlerinde fark yaratacak yetenekleri çekmek ve elde tutmak. Yetenekleri çekmenin ön koşullarından biri ise aday memnuniyetini sağlamak. Bu amaçla İnsan Kaynakları birimleri, düzenledikleri anketlerle adayın şirketin işe alış süreciyle ilgili görüş ve deneyimlerini sorgulayarak aday memnuniyetini ölçmeye çalışıyor. HumanGroup, farklı sektörlere iş başvurusu yaparak, mülakata çağırılan adaylara “Aday Memnuniyeti Anketi” uyguladı.

İnternet üzerinden ve birebir olarak toplam 60 kişiye uygulanan ankette, katılımcılar son katıldıkları iş görüşmesini temel alarak görüşmelerini ve görüşmecileri değerlendirdiler.

Ankete göre katılımcıların yüzde 62’si genel olarak işe alım sürecinin işleyişinden memnun. Adaylar en çok yetkililerin “iletişim tarzı” konusunda olumlu görüş bildirdi. Adayların yüzde 80’i iş görüşmesi sürecinin başında kendileriyle iletişime geçen yetkilinin iletişim tarzının, yüzde 76’sı tüm görüşme sürecinde gösterilen nazik ve profesyonel tutumun uygun olduğunu kaydetti. Ayrıca adayların yüzde 69’u görüşmeyi, kendilerini ifade edebilecekleri gerekli ortamın sağlanması, yüzde 65’i işe alım sürecinin gizlilik prensiplerine uygun biçimde yürütülmesi, yüzde 62’si pozisyonla ilgili bilgi paylaşımı, yüzde 59’u işe alım sürecinin adil ve tarafsız şekilde yönetilmesi açısından da yeterli buldu. Adayların yüzde 71’i de mülakat için yeterli sürenin ayrıldığını düşünüyor.

Mülakat zamanında başlamıyor, yeterli soru sorulmuyor

Bununla birlikte görüşme sürecinde iyileştirmeye açık alanlar da bulunuyor. Adayların yüzde 21’i görüşmeye gittiğinde profesyonel bir şekilde karşılandığı konusunda çekimser kalırken, yüzde 20’si bu konuda olumsuz düşünüyor. Benzer şekilde adayların yüzde 27’si mülakatın zamanında başlatılmadığını düşünüyor, bu konuda çekimser olanlar ise yüzde 17. Adayların sadece yüzde 53’ü görüşmecinin mülakat için hazırlanmış olduğunu, yüzde 55’i bilgi birikimi ve uzmanlığının görüşme için yeterli olduğunu ifade ediyor. Sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin tatmin edici bilgi aldığını düşünenlerin oranı yüzde 58 iken, adayların yüzde 42’si bu konuda kararsız ya da olumsuz düşünüyor.

Adayların yüzde 22’si mülakatta özelliklerinin ve yeteneklerinin anlaşılabilmesi için yeterli soru sorulmadığını söylüyor, yüzde 22’i ise kararsız. Tüm süreç boyunca her aşamaya ilişkin yeterli düzeyde bilgi paylaşıldığını ve olumlu-olumsuz dönüşlerin nedeninin yeterli bir şekilde açıklandığını düşünenlerin oranı da yüzde 52’de kalıyor.

HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan: “Kariyer rehberliği aday memnuniyetini yukarı çekiyor”

Adayların memnuniyetlerinin en düşük olduğu konu ise yaptıkları mülakatlarda kendilerine yeterince geri bildirim verilmemesi. Adayların yüzde 36’sı bu konuda olumsuz görüş bildirirken, yüzde 31’i ise kararsız. Yani, yüzde 67’lik kesim “geri bildirim konusunda” olumsuz ya da kararsız. HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan bu sonucu şöyle değerlendirdi: “Her iş görüşmesi aday için bir tecrübedir. Genelde adaylar çevreleri tarafından ’İşi alamazsan bile bir görüşme yapmış olursun‘ şeklinde mülakata katılmaları için desteklenirler. Mülakatlar aynı zamanda adaylar için kendilerini tanımaları, eksik ve gelişmesi gereken yönlerini görebilmeleri açısından öğretici ve aydınlatıcı bir süreçtir. Anket sonuçları adayların bu yönde yeterli tatmini sağlamadığını ortaya koyuyor. Aday memnuniyetini yukarı çekmek isteyen şirketler adaylara geri bildirim vererek, bir anlamda kariyer rehberliği sağlayarak fark yaratabilirler. Başvurunun olumsuz değerlendirilmesi durumunda nedenlerine ilişkin bilgilendirme de bu rehberliğin önemli bir parçası. Aday süreç olumsuz sonuçlansa bile aldığı kariyer rehberliği sayesinde kendisini iyi hissediyor, şirketle ilgili olumlu duygular taşıyor ve çevresine de bunu yansıtıyor. Bu da uzun vadede şirketin yetenekleri çekmesine katkıda bulunuyor.”

İşe alım sürecinde gelişime açık 10 alan

  1. Görüşme sürecinde adaya kendisiyle ilgili geri bildirimde bulunmak, rehberlik etmek
  2. İşe alım sürecinin adımlarına ilişkin bilgilendirme
  3. Profesyonel karşılama
  4. Görüşmecinin mülakat öncesinde hazırlık yapmış olması
  5. Görüşmecinin pozisyonla ilgili uzmanlık ve deneyim sahibi olması
  6. Mülakatın zamanında başlaması
  7. Mülakatta özelliklerin ve yeteneklerin anlaşılmasına yönelik özgün ve gerekli soruların sorulması
  8. Sürecin her aşamada düzenli bilgilendirme yapılması
  9. Sürecin sonucuna ilişkin olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması
  10. Olumsuz dönüşlerin nedeninin açıklanması

AdayMemnuniyetiGrafik-Antetli

 

 

 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

 

Back to top