BLOG

Çoğu çalışan ‘işlerinden’ değil, ‘yöneticilerinden’ ayrılır. Kötü yöneticiler iş bıraktırırken, iyi yöneticiler bağlılık yaratır. Peki, kim bu ‘iyi’ ve ‘kötü’ yöneticiler? HumanGroup, sosyal medyada yaptığı anketle çalışanların sevdikleri ve sevmedikleri yöneticilerin özelliklerini araştırdı. Ankete göre en sevilen yöneticiler, ‘fikirlere önem veren, başarıları gören ve öğretici / paylaşımcı’ olanlar. En sevilmeyen yöneticilerin ortak özelliği ise agresif ve sinirli olmaları.

İş dünyasında yöneticiler, hem iş hem de çalışan başarısının ve bağlılığın birinci derecede sorumlusu. Yönetici seçme – yerleştirme danışmanlığı ve eğitim – gelişim hizmetleri veren HumanGroup, çalışan bağlılığında kritik bir rol oynayan yöneticilerin özelliklerini sosyal medyada araştırdı. “İdeal yöneticiniz nasıl biri?” başlıklı ankete internet üzerinden yaklaşık 100 kişi katıldı. Ankete göre en sevilen yöneticiler, görüşlere önem veren (% 20), başarıları gören (% 20) ve öğretici/paylaşımcı (% 15) yöneticiler oldu. En sevilmeyen yöneticilerin ortak özelliği ise agresif ve sinirli olmaları (% 17).

Çalışanların sevdikleri yöneticilerin önemli bir özelliği de yöneticilerinin “zeki” olması. Çalışanların sevdikleri yöneticilerde en az dikkatlerini çeken özelliklerse yöneticinin şık ve bakımlı, enerjik ve çalışkan olması. HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan, ideal yöneticinin “kendini, ekibini ve işini” iyi yönetmesi gerektiğini söylüyor: “Anket sonuçlarımız, görüşleriyle iş dünyasında çığır açan ünlü yönetim düşünürü Peter F. Drucker’ın yöneticilik tanımına uyuyor. Drucker’a göre ideal bir yönetici olmanın üç temel adımı, kendini, ekibini ve işini yönetmektir. Kişi kendini yönetemiyorsa ekibini de yönetemiyor. Türkiye’de genellikle işi iyi bileni yönetici yapıyoruz oysa yöneticilerin işini iyi yapması yeterli olmuyor, kendini ve ilişkilerini de iyi yönetmesi gerekiyor. Bunlardan biri eksik olduğunda yönetici için başarısızlık kaçınılmaz oluyor.”

Gaye Özcan: “Çalışan, işe yaradığını hissetmeli”

Katılımcıların yüzde 17’si yöneticilerde en sevmedikleri özellikleri “agresif ve sinirli olma hali” şeklinde belirtiyor. Çalışana yokmuş gibi davranan (%15), bencil (% 14), işini iyi bilmeyen (% 13), işle ilgili bilgi vermeyen (%10) yöneticiler de sevilmeyen yöneticilerin diğer ortak özellikleri arasında yer alıyor. Gaye Özcan, çalışan bağlığında kişinin “işyerinde kendini işe yarıyor hissetmesinin” önemine değiniyor: “Çalışanlar yaptığı işin anlamlı olmasına, ortak amaca bir katkı sağlamasına ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı görüp, karşılık vermesi gereken kişi çalışanın ilk yöneticisi… Yöneticiler çalışanlarına verdikleri sorumlulukların şirket için önemlerini hissettirmeli, büyük resmin bir parçası olduklarını göstermeli. Yöneticilerin çalışanlara yeteneklerini sergileyecek bir alan tanıması, onlara yol açması gerekiyor. Artık agresif, dediğim dedik, çalışanına üstten bakan yöneticilerin geçerliliği kalmadı. Çalışanını anlayan, dinleyen, tanıyan, nasıl bir yaşam tarzı var, nelerden hoşlanıyor bilen yöneticiler çalışanlara ulaşabiliyor ve bağlılıklarını yukarı çekiyor.”

Sevilen yöneticilerin ilk 5 ortak özelliği

  • Ekibindekilerin görüşlerine önem veren
  • Başarıları gören ve bunu hissettiren
  • Öğretici ve paylaşımcı
  • Zeki
  • İşini iyi yapan

Sevilmeyen yöneticilerin ilk 5 ortak özelliği

  • Agresif, sinirli
  • Bencil
  • Çalışana yokmuş gibi davranan
  • İşini iyi bilmeyen
  • İşle ilgili bilgi vermeyen

 

Back to top