BLOG

Mercer’ın ‘Kadınların İşgücüne Katılımı Araştırması’nın sonuçlarına göre iş hayatında ücret, kariyerde yükselme gibi cinsiyetler arasındaki eşitsizliği gideren ülkeler, gayri safi yurtiçi hasılasını yüzde 34 yükseltebiliyorlar.  Mercer’ın kadınları iş hayatında tutmak, çeşitliliği desteklemek ve iş sonuçlarına katkıda bulunmalarını sağlamak için firmaların neler yapması gerektiğini araştırdığı ‘Kadınların İşgücüne Katılımı Araştırması’nın sonuçları açıklandı. 28 ülkeden yaklaşık 700 bini kadın 1 milyon 700 bin çalışanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre dünyada işgücünün yüzde 41’i kadın ve kadınlar daha çok destek birimlerinde rol alıyor. Profesyonel seviyede kadın işgücü oranı yüzde 40. Kadınların yüzde 36’sı müdür seviyesinde, yüzde 20’si kıdemli müdür ve yüzde 19’u ise direktör rollerinde görev alıyor. Son 20 yılda yapılan geliştirmeler, kadının iş yerindeki konumunu biraz daha iyiye taşısa da, temsil, eşitlik ve kariyer açısından kadınlar erkeklerden hala çok geride. Araştırmaya katılan firmaların kadınlara bakış açısı aynı şekilde devam ettiği sürece üst yönetim pozisyonlarının sadece üçte biri kadınlar tarafından temsil edilecek. 2024’de dünyanın gelişmiş ekonomilerinden Amerika ve Kanada’da üst yönetim pozisyonlarının sadece yüzde 25’i kadınlar tarafından temsil görecek.
Araştırmadan önemli başlıklar şöyle:

  • Kişilere özel programlar başarı sağlıyor. İş dünyasında kadınları daha yukarı seviyeye taşımak adına geleneksel yaklaşımların aksine, daha çeşitli emeklilik programı, cinsiyete göre sağlık programı ve yatırım eğitimleri gibi uygulamaları hayata geçiren firmalar daha başarılı oluyor. Bu firmaların yüzde 15’i çalışanlarının birikimlerini takip ediyor ve onlara cinsiyet farklılığına göre kişiye özel emeklilik programı sunuyor. İş hayatında ücret, kariyerde yükselme gibi cinsiyetler arasındaki farklılıkları elimine edebilen ülkeler, gayri safi yurtiçi hasılasını yüzde 34 yükseltebiliyorlar.
  • Cinsiyet eşitliği için yönetim desteği şart. Araştırmanın sonuçlarına göre, işyerlerinde eşitliği sağlamak adına gerçekleştirilen en etkili yöntemlerden biri, üst yönetimin bu çalışmaya birebir katılması ve desteklemesi. Katılım gösteren firmaların yüzde 56’sı üst yönetimin böyle bir çalışmada yer aldığını belirtti. Ayrıca iş yerlerinde bu konuya adanmış bir grubun olması, kadın-erkek ücretlerindeki eşitlik, esnek çalışma saatleri ve evden çalışılabilen programlarını geliştiren firmalar, kadınların lider rollerde yer almasını kolaylaştırıyor.
  • Kadınlar işe alımda geri planda. Dünyada işgücünün yüzde 41’ini kadınlar oluştururken, bu oran Amerika ve Kanada’da yüzde 48, Avrupa ve Okyanusya’da yüzde 37 ve Latin Amerika’da ise yüzde 33. Amerika ve Kanada’da kariyerin her aşamasında gerçekleştirilen işe alımlarda, kadınlar erkeklere göre daha arka planda yer alıyor. Avrupa ve Okyanusya’da ise sadece müdür seviyesinde aynı orandalar. Latin Amerika ise, giriş seviyesinde gerçekleştirilen işe alımlarda en agresif ve dikkat çeken ülke olarak göze çarpıyor; ancak müdürlük seviyesine bakınca kadınlar yine erkeklerin arkasında yer alıyor. Tüm dünyada kadınları üst düzey rollerde elde tutabilmek önemli ve iş dünyasında ayrıştırıcı bir faktör olarak görünüyor. Kaynak: PY dergisi
Back to top