BLOG


5 Haziran 2015


Küresel olarak bilişim sektöründe eğitimli iş gücüne talep her geçen gün artıyor. Ağ teknolojileri lideri Cisco da Vodafone Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği ‘Bilişimde Kızlar Günü’ ve ‘Networking Akademi’ gibi yetişmiş insan kaynaklarını ön plana alan girişimleriyle bilişim sektöründe artan nitelikli çalışan eksikliği sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor. Cisco’nun da katkıda bulunduğu 2014 Küresel Yetenek Rekabet Endeksi’ne göre bu yıl 1,2 milyonluk uzman IP ağ profesyoneline ihtiyaç duyulacak. Öğrenciler meslek seçimlerini yaparken, çoğu zaman çevrelerindeki bilgi birikiminden faydalanıyor. Ailede veya çevrede teknik alanlarda yeterince bilgili olan biri olmaması veya mesleklerin ne iş yaptıklarını anlayamamaları ise gençleri alandan soğutan faktörlerin başında geliyor. Cisco çalışanlarının bu alanda mentorluk üstlenmeleri öğrencilerin deneyimlerini zenginleştiriyor, onlara somut örnekler sağlayıp gelecek endişelerini de azaltmaya yarıyor.

Hedef teknolojide daha çok kadın

“Bilişimde Kızlar Günü” projesiyle teknoloji alanındaki kadın varlığını artırarak sektörün niteliklik insan gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinlik, yaşları 13 ile 18 arasında değişen kız öğrencilerin bilişim sektöründeki kariyer fırsatlarını daha yakından tanımalarını ve kariyer rotalarını çizerken teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik gibi alanlara yönelmelerini amaçlıyor. Cisco’nun 2011 yılından bu yana desteklediği etkinliğe katılan genç kızlar tam bir gün boyunca teknolojinin hayatlarında yaratabileceği farkı uzmanlardan dinleyerek, sorularına cevap buldu. Cisco, bu yılki etkinlik kapsamında 50 ülkedeki 80 ofisinde kız öğrencileri ağırladı. Bu yıl Türkiye’den farklı teknik liselerden 70 kız öğrencinin katıldığı Bilişimde Kızlar Günü’nün ev sahipliğini Vodafone Türkiye üstlendi.

Teknoloji işgücü ve kadın istihdamı ile ilgili rakamlar 

 • TÜİK rakamlarına göre, Türkiye’de Kasım 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı erkeklerde yüzde 64,2 iken, kadınlarda yalnızca yüzde 26,6.
 • OECD ülkeleri genelinde çalışan IT uzmanlarının sadece yüzde 20’si kadın.
 • Fortune: Fortune 500 şirketlerinin sadece yüzde 4.8’inin CEO’su kadın. (toplam 24)
 • Avrupa Komisyonu: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (ICT) çalışan 7 milyon kişinin yüzde 30’a yakını kadın
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yönetici kadın oranı yüzde 19 seviyesinde. Uygulama geliştiriciler yüzde 10 ve bilişim mezunlarının yüzde 20’si kadın (Euractiv)
 • Bugün her bin kadından sadece 29’u bilişim veya ilgili bir alandan mezun oluyor ve sadece 4’ü bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili bir işe giriyor.
 • Cisco Networking Akademi, 1997’de hayata geçtiğinden bu yana sadece AB’de 1 milyon öğrenciye eğitim verdi.
 • Avrupa’da işsiz rakamının 24 milyon olduğu tahmin edilirken, AB bu yıl yetişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerinde 900 bin kişilik açık olacağını öngörüyor.
 • Avrupa Komisyonu: ICT sektörü giderek büyüyor ve her yıl yaklaşık 120 bin yeni iş yaratıyor.
 • IDC’nin yaptığı araştırmaya göre 2016’da Türkiye’de 106 bin 233 ağ uzmanına ihtiyaç duyulacak. 2015 yılı itibarıyla ülkede 97 bin 792 ağ uzmanına ihtiyaç var.
 • 2014’te Cisco Networking Academy’de ağ uzmanlığı konusunda eğitim alan 6 bin 181 öğrencinin yüzde 27’si kadındı. ABD’de ise bu oran yüzde 15, Avrupa Ortadoğu Afrika ve Rusya’nın dahil olduğu EMEAR’da ise yüzde 17.

 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Back to top