Posts tagged yetenek


9 Nisan 2023


Araştırmada iş gücü sürdürülebilirliği için önem arz eden 5 başlık ve bunların birbiriyle ilişkisine odaklanılmış. Sosyal Sürdürülebilirlik Stratejisi Kurum kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri kapsamında iş gücü planları değerlendirilirken sosyal sürdürülebilirlik perspektifinden bakıyor mu? Yetenek Gelişimi Kurum çalışanlarını dünyadaki

Continue reading

11 Kasım 2022


Hire character, train skill. Peter Schutz – The president and CEO of Porsche between 1981 and 1987

Continue reading

21 Haziran 2022


  Ankete katılan ülkelerin çoğunda işverenler, açık olan pozisyonları doldurmakta yüksek düzeyde zorluk yaşıyor. Dünya Ortalaması %75 Türkiye ortalaması %71   Sektörler Arasında Yetenek Eksikliği Restoran ve Oteller %81 İmalat %75 IT ve Teknoloji %73 Toptan ve Perakende Ticaret %70

Continue reading

10 Haziran 2022


Şirketler son zamanlarda gittikçe büyüyen bir yetenek açığını kabul ediyor.   %46 Şirketlerinde yetenek açığının fazla olduğunu söylüyor *2021’e göre 4 puan daha fazla %49 Şirketlerindeki yöneticilerin, çalışanların işlerini yapmak için doğru becerilere sahip olmadığı konusunda endişeli olduğunu söylüyor *2021’e

Continue reading

5 Haziran 2015


Küresel olarak bilişim sektöründe eğitimli iş gücüne talep her geçen gün artıyor. Ağ teknolojileri lideri Cisco da Vodafone Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği ‘Bilişimde Kızlar Günü’ ve ‘Networking Akademi’ gibi yetişmiş insan kaynaklarını ön plana alan girişimleriyle bilişim sektöründe artan

Continue reading
Back to top