BLOG


25 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, makineleşen ve dijitalleşen dünyamızda, gelişmiş sosyal becerilere sahip adaylar işe alımda daha çok rağbet görüyorlar. İşverenler işe alımlarda, makinelerin gerçekleştiremediği becerilere sahip olan adayları daha çok tercih ediyor.

Pew Araştırma Merkezi tarafından, yaklaşık 1.400 teknoloji ve eğitim uzmanı ile yapılan bir araştırmaya göre, makineler, operasyonel beceri, idari beceriler ve sayısal/ hesaba dayalı beceriler gibi yetenekler gerektiren temel işleri yapacağı için, yakın gelecekte en çok aranılan beceriler, makinelerin henüz gerçekleştiremediği sosyal/teknik olmayan beceriler (soft skills) olacak.

İşte ‘soft skills’ olarak bahsedilen bu becerilerden bazıları: İletişim becerileri, Dinleme becerileri, Eleştirel düşünme, Çevreyle uyum becerisi, Yaratıcı düşünme, Takım çalışması, Zaman yönetimi, Esneklik, Kriz yönetimi, Çatışma yönetimi…

 

KAYNAK: SHRM (Society for Human Resources Management)

 

#soft #skill #sosyal #beceri #işveren #işealım #recruitment #digitalization #dijitalleşme #automation #otomatizasyon #technology

 

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Leave a reply

Back to top