BLOG


30 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, üniversite eğitiminin sosyal/teknik olmayan beceriler (soft skills) kazanma üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 51’i eğitim sistemlerinin sosyal beceri eksikliğini gidermek için çok az şey yaptığını ya da hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

Bu katılımcılara göre eksik olan en önemli sosyal beceriler: problem çözme, eleştirel düşünme, inovasyon, yaratıcılık, karmaşıklık ve belirsizlikle başa çıkabilme ve iletişim becerileri.

Diğer bir taraftan, öğrencilerin dijitalleşme ile birlikte bu becerileri geliştirmede geri kalmaları, bu eksikliğin bir diğer nedeni olarak görülüyor.

Günümüz öğrencilerinin sosyal bağlantıları çevrimiçi olduğundan, bir kulübe katılmak yerine, belli sosyal platformlar veya çevrimiçi gruplara katılarak sosyalleşiyorlar. Biriyle oturup konuşmak yerine, telefon ve tabletlerden paylaşım yapıyorlar.

Eskiden öğrenciler hiyerarşi ve liderliğin deneyimlendiği, uyum sağlama ve çatışma yönetimi gibi beceriler kazandıran dernek veya kulüp, ya da spor, tiyatro veya müzik gruplarına katılırken, günümüz üniversite öğrencilerinin birlik ve beraberliği sağlayan gönüllü faaliyetler, kampüs sporları gibi müfredat dışı aktivitelerle nispeten daha az meşgul olması, onların bu becerileri geliştirebilecek fırsatlardan yararlanamamalarına neden oluyor.

Yakın gelecekte en çok aranılan beceriler, makinelerin henüz gerçekleştiremediği sosyal/teknik olmayan beceriler (soft skills) olacağı için, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce belli kulüplere ve sosyal ortamlara katılarak takım çalışması ve liderliği tatmaları, onlara problem çözme, iletişim, uyum sağlama ve çatışma yönetimi gibi beceriler kazandıracak ve iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukları en etkili ve üretken şekilde çözmelerini sağlayacaktır.

 

KAYNAK: SHRM (Society for Human Resources Management)

 

#soft #skill #sosyal #beceri #işveren #işealım #recruitment #üniversite #öğrenci #eğitim #sistem #college #education #system  #digitalization #dijitalleşme #automation #otomatizasyon #technology

Leave a reply

Back to top