BLOG


19 Haziran 2020


LinkedIn Learning verilerine göre:

📌 Çalışanlar, artık öğrenmeye %130 daha fazla zaman harcıyor.*

📌 Eğitim ve gelişim uzmanları (L&D) hem kısa dönemde hem de uzun dönemde geleneksel (sınıf içi) eğitimlerde azalma olacağını belirtiyor ve “sanal eğitmen önderliğindeki eğitimlerde (VILT)” ve “online öğrenme”de bir artış bekliyor.*

📌 COVID-19 tehlikesi atlatıldıktan sonra bile online eğitimlere, geleneksel eğitime göre daha fazla yer verilmesi bekleniyor.*

COVID-19 kriziyle birlikte uzaktan eğitimlerin ve sanal sınıfların oluşturulması hem eğitimin ulaşılabilirliğini kolaylaştırdı hem de zaman sorununu hafifleterek birçok eğitime katılabilmemizi sağladı. Öğrenme ve gelişimimiz için etrafımızda bolca kaynak olduğu bu dönemde, biz de bu fırsatları değerlendirmek için zaman ayırmalı ve bu kaynaklardan olabildiğince yararlanmalıyız.

Kaynak*: LinkedIn Learning – Leading with Learning: Insights and Advice About the New State of L&D
#öğrenme #gelişim #online #learning #development #eöğrenme #elearning #webinar #sanal #sınıf #eğitmen #geleneksel #eğitim #training

Leave a reply

Back to top