BLOG


20 Temmuz 2020


Türkiye’nin CEO’ları ve global CEO’lar dijital yetkinlikler için farklı oranda yatırımlar planlıyor.

2020 KPMG raporuna göre global CEO’ların ortalama %45’i önümüzdeki üç yıl boyunca yeni dijital yetkinlikleri (ileri seviye veri görselleştirme, kodlama vb.) iş gücünün “yarısından fazlasına (+ %50)” kazandırmayı planlıyor demiştik.

📌 Türkiye’de ise durum farklı:

Türkiye’de CEO’ların sadece %8’i çalışanların “yarısından fazlasına (+ %50)” dijital yetkinlikler kazandırmayı planlamakta. Fakat %44’ü ise iş gücünün %41-50 gibi bir oranına yeni yetkinlikler kazandırmak için eğitimler sunmayı düşünüyor.*

Dijital dönüşüme ayak uydurmak için organizasyonların ve çalışanların ihtiyaçlarının saptanması ve önceliklerin belirlenmesi çok önemli. Şüphesiz ki geleceğin iş dünyasını ve iş gücünün niteliğini, organizasyonların yetenek açığını kapatmaya veya yeni teknoloji alımına yaptığı yatırımlar belirleyecek.

 

Kaynak*: KPMG Türkiye – İK’nınGeleceği2020: Nasıl Bir Yol İzliyorsunuz?

 

#reskill #upskill #dijital #yetkinlik #dönüşüm #digital #transformation #digitalization #insankaynakları #ik #hr #trends #yapay #zeka #AI #learning #development #upskill #reskill #yetkinlik

 

Leave a reply

Back to top