BLOG


25 Ağustos 2020


İçinde bulunduğumuz dijital dünyada artık CHRO pozisyonuna da dijital roller düşüyor. Artık şirketin teknolojik hedeflerinden ve stratejilerinden de haberdar olması ve ona uygun çalışma planları düzenlemesi gerekiyor.

CIO teknolojiye teknolojik bir perspektiften bakarken, stratejik bir CHRO’nun da teknolojiye organizasyonel bir perspektiften bakması önemli.

21. yüzyılda organizasyonların başarısına katkı sağlayabilmek için CHRO’nun:

📌bir CIO gibi düşünerek teknolojik olarak geri kalmış platformları yeni ve çevik olanlarla değiştirmesi,

📌ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ve zorlukları anlaması,

📌organizasyonun yapısında ve bireysel yetkinliklerde değişim ve gelişim önermesi,

📌organizasyonda IT gibi kritik işlevleri yürüten departmanlarla da iş birliği yapması ve

📌sürekli öğrenen bir organizasyon yapısı oluşturması gerekiyor.

 

Kaynak: Korn Ferry – Why the CHRO needs to think like a CIO

 

#chro #hr #humanresources #insankaynakları #ik #dijital #çevik #lider #liderlik #digital #digitalization #agile #leaders #IT #AI #yapay #zeka #dönüşüm

Leave a reply

Back to top