BLOG


1 Eylül 2020


1. Ekibini dikkatle dinler ve problemlere doğru çözümler bulabilmek için işi yakından takip eder.

2. Çevik bir organizasyon yaratmak için çalışanlarda yaratıcılığı ve inovasyonu canlandırmaya çalışır.

3. Bir sorunu çözmek, yeni bir ürün ortaya çıkarmak veya ihtiyaçlara cevap vermek için daha hızlı fakat emin adımlar atar.

4. Her duruma uyum sağlar.

5. Değişime ve gelişime açık, esnek ve yaratıcıdır.

6. Sürekli yeni hedefler belirler ve yeni başarılara yelken açar.

7. Gelişim zihniyetini (growth mindset) benimser ve sürekli öğrenmeyi hedefler.

8. İşe yaramayan ve geri kalmış uygulamaları sorgular ve değiştirir.

9. Karşısındakini dinler, öğrenir ve uyum sağlar.

 

Kaynak: Forbes – What does it mean to be an agile leader?

#agile #leader #leadership #çevik #lider #liderlik #gelişim #eğitim #öğrenme #growth #mindset #hedef #yaratıcılık #adaptasyon

Leave a reply

Back to top