BLOG


14 Eylül 2020


Uyumlanabilir / Adaptif  İletişim nedir? Karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre şekillenmiş iletişim şeklidir.

Karmaşık teknik konuları bu alanda bilgi sahibi olmayan kişilere açıklama, karşısındakini aktif bir şekilde dinleme ve her türlü bilgiyi başkalarına etkili bir şekilde aktarabilme becerisidir.

Başkaları üzerinde etkimizi artırabilmek ve derinleştirebilmek için şartlara ve taleplere göre farklı iletişim tarzları arasında geçiş yapmak gerekir.

Bir konu hakkında sunum yaparken, üst yönetime rapor sunarken, yeni fikirleri ve inovatif düşünceleri paylaşırken dinleyicilerin iletişim şekli ve bilgi birikimine göre açıklamak çok önemlidir. Dinleyici ile aynı kanaldan konuşan kişiler başkaları üzerinde etkisini artırır ve doğru iletişimi sağlamış olur.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” Albert Einstein
#adaptive #communiction #uyumlanabilir #iletişim #beceri #yetkinlik #skill #dinleme #listening

Leave a reply

Back to top