BLOG


11 Eylül 2020


Sunum yapmak, sadece birkaç veriyi anlatmaktan çok metaforlarla ve anekdotlarla verilerin gücünü birleştiren güçlü hikayeler oluşturmaktır.

Aristo’nun ikna bileşenleri olarak sunduğu ve en çok izlenen TED konuşmalarının da merkezinde olan %65 güçlü anekdotlardan, %25 destekleyici kanıtlardan ve %10 verilerden oluşan sunumlarla fark yaratıyoruz.

Bol uygulamalı programımıza aktif katılımları ve yaratıcı yaklaşımları için katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

 

#etkili #sunum #beceri #yetkinlik #sunumteknikleri #hikaye #hikayeanlatıcılığı #presentation #skill

Leave a reply

Back to top