BLOG


9 Kasım 2020


YENİ NORMALE UYUM SAĞLAMAK

Deloitte’in yayınladığı rapora göre Covid-19 sebebiyle alınan karantina ve benzeri önlemler dünya çapındaki iş gücünün yaklaşık %80’ini etkiledi. Çoğu organizasyon ilk dönemde sağlığı, ana servislerin devamlılığını ve işlerin hızlı bir şekilde sanal ortama aktarılmasını öne alan bir kriz yönetimini tercih etti. İçinde bulunduğumuz dönemde ise organizasyonlar krizin ilk aşamasından çıkarak iyileşme dönemine geçmeye başlıyor. “Yeni normal” diye nitelendirdiğimiz bu dönemdeki koşullara uyum sağlamak ve efektif bir iş gücü iyileştirmesi sağlamak için 5 adımlı bir aksiyon planı önem kazanıyor:

  • Değerlendir: Kriz süreci boyunca yapılan etkili hamleleri ve zayıf kalınan yönleri değerlendir. Farklı perspektif ve fikirleri dinle.
  • Önceliklendir: İş gücünün bedensel, psikolojik ve maddi durumuna odaklan. İş gücü refahını önceliklendir.
  • Yeniden görevlendir: İş gücünü hızla değişen organizasyon önceliklerine göre yeniden görevlendirerek potansiyeli ve katkıyı yükselt
  • Yeniden düşün: Covid-19’da yaşanan kriz yönetimini geliştirmek ve iş geleceğini hızlandırmak için yapılan işi, iş gücü kullanımını ve iş mekanını yeniden değerlendir.
  • Yeniden yapılandır: İnsan Kaynakları fonksiyonlarını ve operasyonlarını dönemin en öncelikli iş gücü ve işletme ihtiyaçlarına göre, eksponansiyel İK ekseninde yeniden yapılandır.

 

Leave a reply

Back to top