BLOG


16 Kasım 2020


Harvard Üniversitesi profesörü Amy Edmondson tarafından ilk olarak 1999 yılında ortaya atılan ve o zamandan beri yönetim bilimlerinde en çok kullanılan konseptlerden biri olan “Psikolojik Güven” kavramı, belirsizliğin, teknolojik gelişmelerin giderek arttığı, sürekli öğrenmenin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında önemini giderek artırıyor.
Psikolojik güven, Amy Edmondson tarafından “kişinin fikirlerini, sorularını, endişelerini veya hatalarını dile getirdiği için cezalandırılmayacağı veya aşağılanmayacağına olan inanç” olarak tanımlanıyor. Psikolojik Güven faktörü düşük olan iş ortamlarında çalışanlar, psikolojide “izlenim yönetimi” olarak geçen tekniği kullanarak insanlar üzerinde bıraktıkları izlenimleri korumaya çalışıyor, ancak bu tekniğin yoğun olarak kullanılması, organizasyonun inovasyon, yaratıcılık ve öğrenme becerilerini engelliyor.
Amy Edmondson, Psikolojik Güven ortamı yüksek takımlar yaratmak için 3 adım öneriyor:
1) İşi, bir uygulama sorunu değil öğrenme sorunu olarak düşünmek.
2) Yanılma payını kabul etmek.
3) Merakı ve soru sormayı teşvik etmek
Kaynak: Building a psychologically safe workplace | Amy Edmondson | TEDxHGSE
Leave a reply

Back to top